Výkonný orgán

Bc. Alena Paldusová

Projektová manažerka
Alena pracuje pro Nadační fond Albert od roku 2018, kdy převzala vedení projektu Zdravá 5. Od roku 2021 zodpovídá za řízení všech projektů Nadačního fondu Albert. Alena se aktivně podílí na samotné realizaci projektů i strategickém řízení celé organizace. Úzce spolupracuje se správní radou a zástupci firmy Albert, se kterou nadační fond v posledních letech realizuje mnoho charitativních projektů. Dále také spolupracuje s odbornými institucemi, podílí se na rozvoji organizace včetně její prezentace a PR. V rámci vzdělávacího projektu Zdravá 5 má Alena na starosti náplň jednotlivých výukových programů, výběr, motivaci, kontrolu i pravidelné školení odborných lektorů. Aktuálně také Alena dokončuje své magisterské studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, obor řízení sociálních a zdravotnických organizací.

Mgr. Kristýna Bernatová

Projektová koordinátorka
Kristýna pracuje v Nadačním fondu Albert od ledna 2019, kdy měla na starost veškerou administrativní agendu projektu Zdravá 5. Osobní zájem o sociální problematiku, vzdělávání, zdravý životní styl a zkušenosti z oblasti neziskového sektoru, které získala během studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a práce v jiné neziskové organizaci, pro ni byly motivací zapojovat se i do dalších aktivit nadačního fondu. Od června 2021 tak začala pracovat na pozici projektové koordinátorky, kde má na starosti operativu a koordinaci všech projektů NFA, především se zaměřením na sociální oblast.

Bc. Linda Srnková

Administrativní podpora a spolupráce v rámci sociálních projektů
Linda nastoupila do Nadačního fondu Albert po skončení rodičovské dovolené, předtím při studiu vysoké školy pracovala v jiném maloobchodním řetězci. Jako asistentka fondu má na starosti velkou administrativní agendu fondu. Linda, ale nesedí jenom u počítače. Často se dostane i do „terénu“; do dětských domovů a různých organizací, které pomáhají dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Podílí se také na organizaci projektu Obchůdky s Albertem.

Bc. Silvie Zavřelová

Administrativní podpora projektu Zdravá 5
Silvie Zavřelová nastoupila v roce 2020 do projektu Zdravá 5 jako lektorka a v roce 2021 se připojila do výkonného týmu Nadačního fondu Albert, kde má na starosti především administrativní agendu projektu Zdravá 5. I nadále se však aktivně věnuje lektorování, kde zúročuje své znalosti a zkušenosti získané při studiu programu Nutriční terapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Ing. Petra Režná, Ph.D.

Supervize, projektová podpora
Od července 2021 dočasně na mateřské dovolené

Petra pracuje v Nadačním fondu Albert od jeho založení. Díky svým zkušenostem CSR ve společnosti Ahold Central Europe, kde zakládala v roce 2004 projekt Zdravá 5 a spolupodílela se na projektu S Bertíkem za dětským úsměvem, stála u zrodu Nadačního fondu Albert. Vytvářela systém pro fungování jeho grantových programů a od roku 2011, kdy fond mohl začít realizovat i vlastní dobročinné programy, stála u znovuobnovení projektu Zdravá 5, jako i u dalších projektů fondu: Do Alberta na praxi, Obchůdky s Albertem nebo Albert triatlon tour. Předtím přednášela na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře personalistiky, kde se zaměřovala na řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích. Díky tomu je i spoluautorkou vysokoškolských skript zaměřených na tuto problematiku neziskového sektoru. V červnu 2021 se stala čtyřnásobnou maminkou a zajištuje dočasně supervizi strategických projektů NFA.