NADAČNÍ FOND ALBERT, ZDRAVÝ ŽIVOT PRO SPOLEČNOST A POMOC TĚM, KTEŘÍ JI POTŘEBUJÍ.
Nadační fond Albert začal fungovat k 1. září 2009 a jeho úkolem je efektivně naplňovat strategii společenské odpovědnosti značky Albert. Hlavními cíli nadačního fondu jsou dlouhodobá podpora zdravého životního stylu a podpora projektů vzdělávání, integrace a rozvoje sociálně znevýhodněných dětí a dospělých. více...
Bertík pomáhá již 15 let...
Bertík pomáhá 2018 - děkujeme za podporu!!!
Grantový program „Bertík pomáhá 2018“ byl vyhlášen začátkem května 2017 a ocení nejlepší...
Bertíkova charitativní kampaň se vrátila do hypermarketů a supermarketů Albert. Navázala na více...