NADAČNÍ FOND ALBERT, ZDRAVÝ ŽIVOT PRO SPOLEČNOST A POMOC TĚM, KTEŘÍ JI POTŘEBUJÍ.
Nadační fond Albert začal fungovat k 1. září 2009 a jeho úkolem je efektivně naplňovat strategii společenské odpovědnosti značky Albert. Hlavními cíli nadačního fondu jsou dlouhodobá podpora zdravého životního stylu a podpora projektů vzdělávání, integrace a rozvoje sociálně znevýhodněných dětí a dospělých. více...
10 let pomáháme
Běh pro fond Albert 2019
Třetí ročník Běhu či chůze pro Nadační fond Albert absolvovalo v pondělí 19. srpna více než...
Zároveň jsme při té příležitosti oslavili 10. narozeniny fondu Výtěžek z této charitativní akce byl více...