Grantový program

Materiální pomoc

Nadační fond Albert pomáhá neziskovým organizacím a ústavním zařízením díky svému zřizovateli Albert Česká republika, s.r.o. také prostřednictvím mimořádných materiálních darů. Jedná se o různé drogistické a potravinové zboží nebo předměty věrnostních kampaní, využitelné při práci se sociálně ohroženými skupinami. V době kovidové pandemie Nadační fond Albert daroval potřebným materiální dary v hodnotě za více než 10 milionů korun.