Obchůdky s AlbertemAdventní obchůdky s Albertem 2024

 1. O projektu:
  Obchůdky s Albertem vycházejí z dlouholeté tradice a zkušenosti Nadačního fondu Albert (NFA) s projekty tohoto typu. Rozvíjí tak minulé projekty jako Jarmarky s Albertem, (realizovaný společně s organizací Spolu dětem, o.p.s.), a Bazárky s Albertem, které rovněž byly  zaměřeny  na získání obchodních a  prodejních dovedností dětí z dětských domovů.
   

 2. Cíl projektu:
  Umožnit dětem a mládeži ze sociálně ohroženého prostředí hlubší porozumění procesu cesty konkrétního výrobku, od jeho výroby až po jeho prodej. Projekt dětem přiblíží, co všechno musí výrobce a prodejce vzít v potaz, pokud chce být úspěšným obchodníkem. V neposlední řadě projekt praktickou formou prohlubuje znalosti finanční gramotností dětí.
   

 3. Zapojení do projektu a jeho princip:
  Organizace společně s dětmi, které budou výrobky vyrábět a následně prodávat, vyplní grantovou žádost, která má být pro ně jakýmsi „obchodním plánem“, který by měli pak v průběhu realizace projektu dodržet.

  Apelujeme na vedení organizací, aby plán připravovali s klienty. Cílem projektu je rozvíjet jejich finanční gramotnost jako i obchodní dovednosti, kterým se již u sestavování obchodního plánu učí.
   

 4. Cílové skupiny projektu:

  1. Děti a mládež v zařízeních ústavní a ochranné výchovy

  2. Děti a mládež s rizikovým chováním, resp. děti a mládež, které žijí ve složitých sociálních  a ekonomických podmínkách
    

 5. Kdo může žádat o příspěvek?

  Do grantového řízení se mohou přihlásit následující organizace:

 •  neziskové, veřejně prospěšné organizace

 • rozpočtové nebo příspěvkové organizace, jejichž záměry jsou v souladu s cílem a posláním Nadačního fondu Albert.

  Všechny přihlášené organizace musí mít sídlo na území ČR.
   

 1. Jaká je výše poskytnutých nadačních příspěvků v rámci v projektu?

  Výše příspěvku bude odpovídat přiměřeným plánovaným materiálním nákladům na výrobu produktů k prodeji, které žadatel v žádosti zdůvodní. Maximální výše příspěvku však činí 4000 Kč. Výše příspěvku bude přidělena s ohledem na kvalitu žádosti.

  NFA v rámci projektu zajišťuje:

  - příspěvek na materiál
  - prodejní místo/stánek na prodejně Albert
  - propagační materiály
  - PR podporu
  - v případě zájmu NFA zprostředkuje online prodej výrobků pomoci online eshopu 

 2. Jak podat žádost o grant v rámci programu Adventní obchůdky s Albertem 2024

Registrace žadatele:

Nejdříve se zaregistrujte. Po kliknutí na Registrujte se, se Vám zobrazí registrační formulář, který vyplníte a odešlete tlačítkem Odeslat registraci. Po odeslání Vám na e-mail statutárního orgánu a vyplněné zodpovědné osoby přijde e-mail s přihlašovacími údaji. Přihlašovací jméno je Vaše IČ, heslo je automaticky vygenerováno. Následně se s danými údaji můžete přihlásit a vložit nový projekt.

Pokud jste se již do systému registrovali, tak se stačí pouze přihlásit.

Ujistěte se, že projekt vkládáte do správného Grantového programu, tj. Adventní obchůdky s Albertem 2024.

Formulář žádosti se vyplňuje online kliknutím na tlačítko „Vyplnit formulář“, můžete jej průběžně editovat a ukládat. Jakmile jej jednou odešlete, možnost editace se pro vás uzamyká!

Prosím, vyberte si jednu prodejnu, ve které byste chtěli svůj Obchůdek v průběhu Adventu 2024 realizovat.

Žádost ani její přílohy již nezasíláte poštou!

Termín podání žádosti od 1.8. 2024 do 15.9. 2024. 

UPOZORŇUJEME ŽADATELE, ŽE Z KAPACITNÍCH A ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ BUDE POČET PODPOŘENÝCH ORGANIZACÍ OMEZEN NA 50 ORGANIZACÍ.

Žádosti budou posuzovány s ohledem na kvalitu zpracování a předchozí zkušenosti s organizací. 

 

8. Jak funguje zapojení do online prodeje?

- organizace zašle foto a nacenění svých výrobků a NFA zajistí jejich umístění na prodejní web:  http://obchudky.nadacnifondalbert.cz/

- v případě koupi vašich výrobků zákazníkem, obdržíte objednávku do emailu.

- zakoupený výrobek zasíláte přímo na adresu zákazníka prostřednictvím doručovací společnosti. Náklady spojené se zasíláním výrobků (poštovné a balné) Vám uhradíme po ukončení prodeje.

- Výdělek z onliine prodeje obdržíte na č. účtu vaší organizace

 

9. S kým mohu konzultovat případné dotazy?

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte:

Linda Srnková
linda.srnkova@albert.cz
720 93 61 46